Algemeen
Dit is de privacy- en cookie policy van SMELL-WELL.net. SMELL-WELL.net is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. SMELL-WELL.net respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet.SMELL-WELL.net kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan

Verwerkte gegevens
SMELL-WELL.net maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld SMELL-WELL.net bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. SMELL-WELL.net verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een melding maakt van een ‘Geurprobleem’.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door SMELL-WELL.net gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan SMELL-WELL.net verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

(A)    Uw gegevens worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe diensten door SMELL-WELL.net of sponsors.

(B)    Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte houden van nieuwe diensten.

(C)    Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Ontvangers
SMELL-WELL.net zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan SMELL-WELL.net.

In sommige gevallen kan u via deze website doorlinken naar websites van derden. SMELL-WELL.net is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is SMELL-WELL.net niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. SMELL-WELL.net gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Google Analytics
SMELL-WELL.net maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om SMELL-WELL.net te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor SMELL-WELL.net en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kunt u de internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. SMELL-WELL.net bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang als de wet dat voorschrijft. SMELL-WELL.net mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een e-mailbericht met uw persoonsgegevens aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

SMELL-WELL.net zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal SMELL-WELL.net de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. SMELL-WELL.net stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien SMELL-WELL.net de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt SMELL-WELL.net de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien SMELL-WELL.net niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan SMELL-WELL.net de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. SMELL-WELL.net schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker SMELL-WELL.net de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2010.

smellbutton-nl